Enrol 2024
Skip links

Ráiteas Físe

Scoil na gCeithre Máistrí

Ráiteas Físe Ár bhfís

Timpealacht thaithneamhach shábhailte deá eagraithe, inár féidir leis na páistí inár gcúram forbairt go huile is go hiomlán, go spioradálta, go spioradálta, go fisciúil, go cultúrtha agus go hintleachtúil. Is é ár gcuspóir an timpeallacht agus an fás seo a chothú trí mhéan na Gaeilge agus é a dhaingniú sa bprionsabal Chriostúil, ar bhealach go n-aitheofaí múinteoirí agus scoláirí mar dhaoine iontu féin lena gcuid buanna fé leith. 

Timpealacht thaithneamhach shábhailte deá eagraithe, inár féidir leis na páistí inár gcúram forbairt go huile is go hiomlán, go spioradálta, go spioradálta, go fisciúil, go cultúrtha agus go hintleachtúil. Is é ár gcuspóir an timpeallacht agus an fás seo a chothú trí mhéan na Gaeilge agus é a dhaingniú sa bprionsabal Chriostúil, ar bhealach go n-aitheofaí múinteoirí agus scoláirí mar dhaoine iontu féin lena gcuid buanna fé leith. 

Mission Statement – Our Vision

To create an enjoyable, secure, structured environment where the children in our care can develop fully, spiritually, physically, culturally and intellectually. We strive to create this environment through the medium of Irish and to ground it firmly in Christian principles so that all members of our community are recognized as unique individuals with their special talents.

Irish language education